Harita, atama yapılacak öğretmen kontenjanının iller bazında dağılımını göstermektedir.

1-30 Kontenjan
30-250 Kontenjan
250-750 Kontenjan
750'den Fazla Kontenjan
Toplam Kontenjan Sayısı:35203   Başvuran Kişi Sayısı:14385   Başvurabilecek Kişi Sayısı:381987